Juridisk rådgivning til private, virksomheder og investorer over hele Frankrig

Kontoret yder juridisk rådgivning indenfor følgende områder:
 
      
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Køb og salg af virksomhed herunder også 
  landbrugsejendomme og vinslotte
 • Selskabsret, etablering af virksomhed
 • Kontrakter og samarbejdsaftaler 
 • Arbejdsret
 • Civilret
 • Miljø
 • Byggeri og renovering 
 • Immigration og bosættelse
 • Arveret
 • Skatteforhold

Cabinet Pouplier er et fransk advokatkontor, som bygger bro over grænserne gennem rådgivning til primært udenlandske klienter - såvel erhvervsklienter og investorer som private.

Vivianne Pouplier
Danskfødt fransk advokat
Avocate au Barreau de Grasse - Medlem af Advokatsamfundet i Grasse