Bygger bro

Cabinet Pouplier er et fransk advokatkontor, som bygger bro over grænserne gennem rådgivning til primært udenlandske klienter - såvel erhvervsklienter og investorer som private.

Med vores erfaring og indsigt spiller vi en central rolle som døråbner for den klient, som ønsker en smidig adgang til Frankrig, ligesom vi i det videre forløb ledsager klienten i, hvad der eventuelt opstår af løbende sager.

Målet med vores rådgivning er naturligvis således gennem et tæt samspil med klienten at analysere dennes behov og visioner, så han får de bedste kort på hånden. Der bør tages højde for både de juridiske, administrative og skattemæssige aspekter, som en klient kan støde på - såvel på kort som på lang sigt.

 Mere end 30 års solid erfaring

Gennem mere end 30 år har vi guidet vores klienter inden for privat ejendomshandel, de juridiske og skattemæssige aspekter i forbindelse med byggeri og renovering, selskabsret, skatteret i samarbejde med lokale skatteeksperter, arveret, køb og salg af investeringsejendomme, hotel-og restaurationsdrift samt industri- og erhvervsvirksomheder – herunder endvidere fusioner, generationsskifte og arbejdsret etc.

Vi har ligeledes opbygget en solid ekspertice i forbindelse med handel med landbrug og vinslotte - og således også omkring de dertil knyttede støtteordninger, miljøregler, med videre.

Netværk og fleksibilitet

Ikke to sager er ens, og det kræver stor årvågenhed at klarlægge alle aspekter indenfor en ofte meget presset tidsramme. Erfaringen og de rigtige reflekser er alfa og omega, men essencielt er også vores stærke netværk af seriøse og kompetente selvstændige rådgivere, med hvem vi gennem et mangeårigt og fleksibelt samarbejde har opbygget en uovertruffen kompetance over et særdeles bredt felt.

Fransk personale

Vi har bevidst valgt at have et fransk personale, da det er vores erfaring, at vi derved på klientens vegne opnår de bedste resultater i den daglige kontakt med en franske offentlige myndigheder, franske kollegaer, franske notarer etc. Når der skal åbnes døre, er det også et spørgsmål om kultur. Personalet taler naturligvis engelsk, og er meget værdsat af klienterne

Stabilt samarbejde

Interessen for Frankrig har været kraftigt stigende siden kontorets start i 1983, og desuden har vi haft den glæde, at vores klientel generelt er meget stabilt. Flere af vores klienter har vi haft fornøjelsen at følge i en længere årrække – enkelte helt op til 15 -20 år.

De mangeartede opgaver for et meget varieret klientel har betydet, at kontorets aktiviteter idag når ud over hele Frankrig. Nice Lufthavn, som med sin internationale og nationale trafik realiserer Frankrigs næststørste passagertal, er for mange blevet den foretrukne indfaldsvinkel til Frankrig.