Vivianne Pouplier

Vivianne Pouplier er født i Danmark men kom i 1969 til Frankrig og startede sin franske skolegang som 13-årig, hvilket indførte hende i et spændende nyt univers og især i den franske kultur og tankegang.

Efter sin franske studentereksamen i 1974, arbejdede hun et år under danske himmelstøg
for at pleje sine danske rødder.

Tilbage igen i Nice i 1976, blev hun ansat som sekretær og senere direktionssekretær i en schweitzisk bank. Vivianne Pouplier tog samtidig en bankuddannelse. Bankens franske direktør var dansk konsul, og Vivianne Pouplier fungerede i 3 år som konsulatssekretær, hvoraf 6 måneder som daglig leder af det danske konsultat i Nice, indtil en ny en konsul blev udpeget.

Sideløbende med sit bankjob fulgte Vivianne Pouplier sit jurastudie på Universitetet i Nice,
hvorfra hun tog sin juridiske embedseksamen.

I 1983 åbnede hun sit advokatkontor i Cannes og byggede lige fra starten bro mellem et især dansk/skandinavisk klientel og den kulturelt meget anderledes franske juridiske og administrative verden.